Suomen Ratsastajainliitto on koonnut Harrasteratsastajan polun, jota voivat hyödyntää lajin harrastajat sekä ratsastuksenopettajat ja talliyrittäjät.

Harrastaja voi polun avulla kartoittaa osaamistasoaan, suunnitella uusia tavoitteita ja lisätä harrastuksensa monipuolisuutta.

Ratsastuksenopettajat voivat käyttää polkua apuna esimerkiksi tuntiryhmien ja kurssitarjonnan suunnittelussa. Polku on hyvä työkalu myös esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa ohjaajalla ja oppilaalla on eri
näkemykset taitotasosta vaikkapa esteratsastuksen tai oman hevosen hankkimisen suhteen.

Harrasteratsastajan polku nostaa esiin lajin keskeiset asiat ja arvot sekä avaa eteen suunnan ja viitat, joita
pitkin edetä harrastusta syvennettäessä. Polku on myös hyödyllinen työkalu, kun halutaan kartoittaa, millä alueilla osaamista voidaan tai pitäisi lisätä. Hevosen kanssa voi harrastaa lukemattomin tavoin, mutta tietyt
kulmakivet, kuten turvallisuus, eettisyys ja hevosen lajiomaisen käyttäytymisen ymmärtäminen, pitää olla kaikessa tekemisessä mukana.

Harrasteratsastajan polun ohella on laadittu Kilparatsastajan urapolku, joka esittää porras portaalta tavan, kuinka suomalainen ratsastaja voi edetä kohti maailman huippua.

Kilparatsastajan urapolkuun erona on se, ettei harrastajan polku ole ikäsidonnainen, vaan jokainen voi edetä omaan tahtiinsa. Vertailemalla näitä kahta polkua näkee myös, kuinka paljon panostusta
määrätietoinen huippua kohti tähtääminen vaatii, kun taas lajin harrastamisessa voi enemmän joustaa oman ajankäytön ja elämäntilanteen mukaan.

Kilparatsastajan polussa käydään läpi, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen painopistealueita kilparatsastuksessa tulisi olla eri ikävaiheissa. Polku kuvaa myös urheilijan tukiverkoston ja taustatiimin
rooleja. Ratsastajainliitto käyttää urapolkua työkaluna mm. valmentajakoulutuksessa sekä maajoukkuetoiminnan suunnittelussa. Ratsastuksen urapolku on osa isompaa Urheilijan polku –
kokonaisuutta, jossa eri urheilulajit ovat työstäneet oman lajinsa urapolkuja.

Polut on painettu julisteiksi, ja ne on toimitettu kaikille SRL:n jäsentalleille ja -seuroille. Urheilijan urapolkujuliste on jaettu myös liiton lisenssivalmentajille ja maajoukkueratsastajille.

Tutustu harrasteratsastajan urapolkuun: www.ratsastus.fi/harrasteratsastajan_polku
Harrasteratsastajan polku-juliste: LINKKI
Kilparatsastajan urapolku: www.ratsastus.fi/urapolku
Kilparatsastajan urapolku-juliste: LINKKI
Kaikkien lajien urapolut: www.kihu.fi/urapolku

LÄHDE: SRL