Hevosen ruokintaa suunnitellessa täytyy omistajan opetella tekemään helppoja rehulaskelmia. Rehulaskennan avulla suunnitellaan hevoselle tasapainoinen ruokinta hevosen käyttötarkoituksen, iän ja koon mukaan. Erityisen tarkasti täytyy laskea varsojen ja siitostammojen oikeanlainen ruokinta.

Ensin meidän täytyy tietää ruokintasuositukset. Ruokintasuositukset riippuvat hevosen iästä, käyttötarkoituksesta ja koosta. Lisäksi omistajan täytyy ottaa huomioon oman hevosensa rehunkäyttökyky,  lihavuusaste (normaali, täytyy laihduttaa / lihottaa) ja energiataso (vireä, normaali, laiska).

Ruokinnan laskeminen tuntuu usein kovin vaivalloiselta, mutta paperilla, kynällä ja laskimella ruokinta on laskettu helposti. Käymme nyt läpi yksinkertaiset ohjeet ruokinnan energian, valkuaisen ja kivennäisten laskemiseksi:

1. MTTn internetpalvelusta löytyy eri ruokintasuositustaulukoita, linkki tässä. Etsi sieltä omalle hevosellesi sopivat tavoitearvot. Aloitetaan taulukosta Hevosten energia ja -valkuaissuositukset.
Esimerkkihevosemme 10v urheiluhevonen Putte painaa 550kg ja tekee kohtalaista työtä (alue-kansallisen tason estehevonen).

Puten energiantarve on  81,9-99,5 MJ/pv ja valkuaisentarve 585 srv g/pv

MJ tarkoittaa Muuntokelpoista energiaa ja srv sulavaa raakavalkuaista. Voit katsoa lisää rehuanalyysin tulkinnasta ja eri arvoista täältä.

2. Hevosten kivennäissuosituksesta katsotaan Ca (Kalsium), P (Fosforin ja Mg (magnesiumin tarve).

Puten kivennäissuositukset ovat Ca 38g/pv, P 23g/pv, Mg 13g/pv.

3. Lasketaan omien rehujen arvot. Jos kaikista omista rehuistasi ei löydy rehuanalyysia, voit etsiä niitä MTT:n rehutaulukot palvelusta, rehuvalmistajan kotisivuilta tai rehupussin kyljestä. Heinästä kannattaa aina vaatia viljelijältä rehuanalyysi, se on perusta kaikelle ruokinnan laskemiselle.
Rehuista lasketaan aina arvot kuiva-aineen perusteella, eli kaikkien rehujen sisältämä vesi jätetään laskuista pois.

Puten heinästä on tehty analyysi.  Säilöheinän kuiva-aine on 860g/kg, eli 86%. Putte syö päivässä 12kg heinää, joten 12kg kuiva-ainemäärä lasketaan seuraavasti: 12kg x 0,86 = 10,32kg ka

Puten heinän energia-arvo on 9,4MJ/kg ka, eli 9,4MJ jokaisessa kilossa kuiva-ainetta. Puten päivän heinän kuiva-annosmäärä on 10,32kg, joten energiamäärä heinästä lasketaan seuraavasti:
10,32kg ka x 9,4MJ/kg ka= 97MJ päivän heinäannoksesta.

Srv määrä Puten heinäanalyysin mukaan on 79g/kg ka, eli sulava raakavalkuainen päivän heinäannoksesta lasketaan seuraavasti:
10,32kg ka x 79g/kg ka = 815,28g srv päivän heinäannoksesta.

Samalla tavalla lasketaan kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit kaikista eri rehuista mitä hevonen päivän aikana syö. Lopuksi eri rehuista saadut arvot lasketaan yhteen ja verrataan suositukseen. Kannattaa tehdä itselleen taulukko, mihin tiedot lisätään.

Puten taulukko:

Lisäksi lasketaan kalsium-fosfori suhe. Putte saa päiväannoksestaan kalsiumia 50,75g ja fosforia 39,86g joten Ca/P suhde lasketaan 50,75/39,86 = Ca/P=1,27
Ca/P suhteen pitäisi täyskasvuisella normaalia työtä tekevällä hevosella olla 1,5-2.

4. Tehdään johtopäätökset. Meidän esimerkkiheppamme Putte saa liikaa energiaa ja valkuaista ruokinnasta. Heinämäärää voisi vähentää, 12kg on hyvin paljon, mutta Putte on kuitenkin lihavuuskunnoltaan normaali ja sillä halutaan pitää vapaa heinä, joten tyydymme toteamaan ettei se ainakaan tarvitse lisää energiaa. Tässä esimerkkilaskelmassa heinä sisälsi kalsiumia ja fosforia saman verran (3g/kg ka), mikä on Suomessa hyvinkin yleistä. Ei pidä siis ilman rehuanalyysia tai laskentaa olettaa että heinän kivennäistasapaino olisi optimaali.
Puten kalsium- ja fosforimäärät ovat hieman korkeat, mutta tärkeintä on että Ca/P tasapaino on oikea. Se on Putella liian matala. Todennäköisesti korvaamalla osan Racing Mineralista ruokintakalkilla saadaan oikea kivennäissuhde tässä esimerkkitapauksessa.

5. Samalla tavalla voit laskea myös vitamiinit ja hivenaineet!