Suomen Ratsastajainliitto on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta.

Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että kunto-harrastajien asiaa. Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. Ratsastajainliitto on perustettu vuonna 1920, ja se on ollut Kansainvälisen Ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationalen, (FEI) jäsen vuodesta 1923.

Ratsastus on suosiotaan voimakkaasti kasvattava harrastus, ja lajia harrastaa arviolta noin 170.000 suomalaista. Ratsastajainliiton tavoitteena on saada koko harrastajakunta jäsenikseen. Visiona on, että mahdollisimman moni voisi harrastaa lajia omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti kuntoliikuntana, kuntoutuksena ja kilpaurheiluna – turvallisesti ja hevosen hyvinvointi huomioon ottaen!

Hevonen on toimintaa yhdistävä tekijä, jonka kautta harrastajat saavat yhteyden elävään luontoon. Ratsastajainliitto haluaa luoda kestävän kulttuurin, jossa hevosen ja ympäristön hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja.

Yhtenä pääpainopisteenä on edistää ratsastukseen liittyvää seuratoimintaa. Jäsenseurojen ja jäsentallien toiminnan kautta pyritään luomaan monipuoliset harrastusmahdollisuudet lapsille, nuorille ja aikuisille ratsastuksen ja hevosten parissa. Ratsastusseurojen tärkeänä roolina on rakentaa valmiudet lajin monipuoliseen harrastamiseen sekä tarjota edellytyksiä, virikkeitä, tietoa ja taitoa. Ratsastusseuroilla ja on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon liiton vuosikokousten yhteydessä.

Liiton toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset löytyvät sähköisessä muodossa liiton nettisivuilta. Hallituksen kokouksen muistio julkaistaan kokouksen jälkeen SRL tiedottaa -osuudessa.

Tilastotietoa ratsastuksesta: http://www.ratsastus.fi/tilastotietoa
Ratsastajainliiton hallitus ja organisaatio: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio
Ratsastajainliiton toimisto: http://www.ratsastus.fi/srl/toimisto_ja_yhteystiedot
Toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset ym: http://www.ratsastus.fi/materiaalisalkku/asiakirjat

Lähde: SRL 2013
Artikkelikuva: Luopioisten Ratsastuskeskus, kuva SRL, Sonja Holma