Haavena hevosala ammattina?

Hevosalalla voi kouluttautua aina ammattikoulutason hevosenhoitajasta ammattikorkeakoulututkintoon hevosagrologiksi asti. Hevosalan opintoja voi suorittaa yli kahdessakymmenessä oppilaitoksessa ja niistä kolmetoista tarjoaa suoranaisesti hevosalan tutkintoja opiskelijalle. Suomen Hippos ry

Hevosalan ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia:

Hevosopisto Oy
Ypäjä
www.hevosopisto.fi

Harjun Oppimiskeskus Oy
Virolahti
http://www.harjunopk.fi/

Koulutuskeskus Salpaus
Asikkala
http://www.salpaus.fi/

Ylä-Savon Ammattiopisto
Kiuruvesi
http://www.ysao.fi/Suomeksi/Yhteystiedot/Hingunniemi.iw3

Oulun seudun ammattiopisto, Pudasjärven yksikkö
http://www.osao.fi

Ruukin maaseutuoppilaitos
Ruukki
http://www.rmo.fi

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Perho ja Kaustinen
http://www.kpedu.fi

Yrkesakademin i Österbotten
Vaasa
http://www.yrkesakademin.fi/

Axxell
Kemiö
http://www.axxell.fi/

Hevosalan tutkinnot

Uusi hevostalouden perustutkinto käynnistyi syksyllä 2009. Tutkinnon sisällä voi opiskella hevostenhoitajaksi tai ratsastuksenohjaajaksi (kansainvälinen riding instructor 1, KVI).

Alalla on seuraavat ammattitutkinnot: hevostenvalmentaja, kengitysseppä ja ratsastuksenopettaja ((kansainvälinen riding instructor I1, KVII).

Alan erikoisammattitutkinnot ovat tallimestari ja ratsastuksenopettaja (KV3 eli ns. master-tutkinto).

Muuta alan ammatillista lisäkoulutusta ovat ratsastusterapeutin koulutus ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan antaa nykyään koulutusta Kuopion yliopiston sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön laitos ja täydennyskoulutuskeskus, Turun yliopiston vastaavat laitokset sekä Ypäjän Hevosopisto. Vuoden 2010 syksystä on mahdollista sisällyttää aihe (10 op) vapaasti valittaviin opintoihin Diakonia – Ammattikorkeakoulu DIAK:issa.

Hämeen Ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 12 maatalousalan AMK-agrologia, jotka ovat suuntautuneet hevostalouteen ja voivat toimia mm. alan neuvontatehtävissä. Savonia AMK:ssa Iisalmessa on myös mahdollisuus opiskella hevostalousagrologiksi (agrologi, hevostalouden suuntautuminen).

Ratsastajainliitto on ollut aloitteentekijänä ammattikorkeakouluopintojen saamiseksi hevosalalle. Työryhmä, jossa ovat edustettuna Ypäjän Hevosopisto, Hämeen Ammattikorkeakoulu sekä Ratsastajainliitto, jatkaa suunnittelutyötään.

lähde: Suomen ratsastajainliitto ry, www.ratsastus.fi