tuirekaimioTunnettu eläinkouluttaja ja suositun ”Hevosen kanssa” kirjan kirjoittaja Tuire Kaimio luennoi Helsingin Jäähallilla pidetyssä hevosen hyvinvointifoorumissa aiheesta ”Hyvinvoinnin huomioiminen: positiivinen vahvistaminen ja siedättäminen kouluttajan työkaluna”.
Tuire Kaimio puhui kouluttamisen kulmakivistä: ajoituksesta, kriteeristä, vahvistetiheydestä ja tauottamisesta. Koulutuksen tehokkuus perustuu näiden perustekijöiden täsmällisyyteen. Mitä niillä sitten oikein tarkoitetaan?

1. Ajoitus
Hevonen pystyy yhdistämään toivotusta käytöksestä seuraavan palkitsemisen, jos palkitseminen tapahtuu kolmen sekunnin sisällä toivotusta käytöksestä. Tämän takia ajoitus on erittäin tärkeää. Palkitsemisen ajoitusta voit myös kuivaharjoitella ensin.

2. Kriteeri
Kriteerillä tarkoitetaan sitä, että kouluttajan täytyy päättää täsmällisesti, mitä käytöstä palkitaan.
– Aloita niin helposta, että hevosella on mahdollisuus vaikka vahingossa onnistua, päästä juonesta kiinni ja motivoitua, kertoo Kaimio.
Kuten ihmisilläkin vaihteleva tai liian vaikea kriteeri saa hevosen turhautumaan ja keskittymisen herpaantumaan. Ota vain yksi asia mitä koulutat kerrallaan. Aloita helposta ja kun hevonen onnistuu 80% (8 perättäistä onnistumista), voi kriteeriä nostaa eli tehtävää vaikeuttaa.

3. Vahvistetiheys
Vahvistetiheys tarkoittaa sitä kuinka usein toivottua käytöstä päästää vahvistamaan eli kuinka usein hevosta palkitaan. Palkinnon pitää alussa tulla riittävän usein (5 sekunnin välein olisi ihanne), jotta hevonen motivoituu onnistumaan. Oikea tiheys saavutetaan riittävän helpolla kriteerillä, eli niin helpolla tehtävällä, että palkitseminen onnistuu riittävän usein. Jo pelkkä hievahdus oikeaan suuntaan saattaa riittää. Hyvin tiheä palkitseminen on ohimenevä vaihe asian koulutuksessa, mutta hyvin tärkeää alussa.

4. Tauottaminen
Koulutuksessa riittävä tauottaminen on erittäin tärkeää. Koulutusvaiheessa hevonen jaksaa keskittyä korkeintaan 5 minuuttia eli tauot pitäisi olla vähintään 5 minuutin välein.

Mikäli kouluttaminen ei etene, varmista, että hevonen on koulutustilanteessa rento ja kivuton, neuvoo Tuire Kaimio.

Koulutuksen kulmakiviä voi harjoitella Tuire Kaimion neuvomalla rokotusharjoituksella, jossa käytetään vastaehdollistamista. Vastaehdollistamisella tarkoitetaan sitä, että hevosen epämukavana kokemaan asiaan liitetään jotain mieluisaa, esim. ruokapalkinto. Näin muutetaan tietyn asian tai käytöksen seurauksia.

HARJOITUS: ROKOTUKSESTA / VERINÄYTTEEN OTOSTA MIELUISAA
(Lue myös artikkeli ehdollisesta vahvistamisesta sekä ruokapalkinnoista)

1. Aloita helpolla kriteerillä ja tarkkaile että hevonen pysyy harjoituksissa koko ajan rentona. Aloita esimerkiksi koskettamalla kaulaa – äänimerkki – ruokapalkinto.
2. Kun hevonen kokee kaulan koskettamisen mieluisaksi, nipistä kevyesti kaulaa – äänimerkki – ruokapalkinto.
3. Pidä vahvistetiheys riittävänä, eli kriteeri niin alhaisena, että pystyt palkitsemaan jopa 5s välein.
3. Kun eläinlääkäri saapuu paikalle, pyydä häntä ensin tekemään muutama edellä kuvailtu kuivaharjoitus ennen varsinaista rokotusta / verinäytteen ottoa. Tässä omistaja pystyy nopeasti palkitsemaan hevosen eläinlääkärin koskettaessa kaulaa.
4. Ja kun varsinainen rokotus / verinäytteen otto tehdään, niin silloin pidetään baari auki, eli palkitaan hevosta koko ajan. Jos palkitsemisessa on käytetty ruokapalkintoja, annetaan ruokapalkintoja kunnes toimenpide on ohi.

Näin aiemmin epämiellyttävänä koettu asia muuttuu mieluisaksi!

Lähde: 4YourHorse klinikka: Tuire Kaimion seminaari